Organisert i fagforbund

Mange er medlem i et fagforbund og mange har rett på forsikringsutbetaling igjennom sitt medlemskap. Da kan dere ta kontakt med den aktuelle foreningen for hjelp. Vi er behjelpelig med dette.

For utfylling av forsikringskrav, må dokumentasjon vedlegges. Da kan skifteattest eller dødsattest legges ved.

Myrle Begravelsesbyrå - Admin - fagtrykk.no