Priser

Pris for gravferdstjenester

Konkurransetilsynet fastsatte den 1. januar 1998 en forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester § 4. Her er det satt opp et priseksempel på en enkel gravferd. Dette er ikke en fullstendig faktura hvor alle poster som normalt påløper i forbindelse med en gravferd er med, men den er laget slik at pårørende kan ha et sammenligningsgrunnlag mellom forskjellige begravelsesbyråtjenester. Forskriftene pålegger alle begravelsesbyråer å ha denne tilgjengelig for pårørende eller andre.

Etter en planlegningssamtale hos oss utarbeides et skriftlig prisoverslag med de varer og tjenester som er ønsket for denne gravferden som er valgt. Gravferd kan gjennomføres uten gravferdsseremoni og kostnaden vil da naturlig være lavere enn oppgitte minimumsbeløp.

 

Priseksempel

Kiste, Hvitmalt heltre med utstyr* 4150,00
Bringe kiste samt overføring til bårehus og kirke* 1400,00
Stell av avdøde og nedlegging i kiste 524,00
Assistering ved seremoni 1976,00
Leie av pynteutstyr i kirken* 350,00
100 Fortrykte program m/enkelt motiv* 400,00
Administrasjonsomkostninger (minste)* 638,00
Honorar, minste 1998,00

 


Direkte utlegg:
Dødsannonse lokal avis (Aura avis/Driva) varierer etter størrelse. *  ca 1 450,00
Blomster (pris etter hva en bestiller) *


 

Sum inkl.mva 12 886,00
Mva er inkludert med kr 1 677,60

Varer som kan medføre økte utgifter og ikke inngår i prisoversikten;
- Musikalske innslag
- Gravferdsarbeid
- Minnesamvær

Våre honorarer er ment å skulle dekke de arbeidskostnader vi har i forbindelse med organisering og tilrettelegging av gravferden.

Det tas forbehold om tillegg og endringer.

* med merverdiavgift

Myrle Begravelsesbyrå - Admin - fagtrykk.no