Gravferdsstønad

Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 22 723 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 22 723 kroner til dekning av utgifter til gravferden.

Myrle Begravelsesbyrå - Admin - fagtrykk.no